Ochrana osobných údajov

Správcom osobných údajov poskytnutých za účelom plnenia predmetu zmluvy je predávajúci.


Identifikačné a kontaktné údaje správcu

Meno: Ing. Josef Křižan
Adresa: Brnenská Pole 1810/5, 66451 Šlapanice
IČO: 63447550
DIČ: CZ7108094301
Telefón: +420605866079
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zápis v registri na Úrad pre ochranu osobných údajov pod č. 00058053


Účel spracovania, rozsah osobných údajov a právny základ pre spracovanie

Kupujúci berie na vedomie, že na účely uzavretia kúpnej zmluvy, jej následné plnenie (spracovanie objednávky, zaistenie vyskladnenie a doručenie tovaru) a prípadného riešenia práv z chybného plnenia, správca spracuje a uchová v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016 / 679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR), jeho osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, doručovacia adresa, e-mail a telefónne číslo, informácie o objednávkach, IP adresa.
Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR plnenia zmluvy, ktorej členom je kupujúci.


Kategórie príjemcov / príjemcovia osobných údajov

Správca sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným subjektom než nasledujúcim spracovateľom:

a) zmluvnému dopravcovi, ktorého si kupujúci zvolí v objednávkovom formulári, za účelom dodania tovaru, zoznam dopravcov je dostupný tu, pričom údaje budú poskytnuté v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo;

b) prevádzkovateľovi portálu Heureka.cz za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je internetový obchod zapojený. Právnym základom pre spracovanie je v tomto prípade v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnený záujem správcu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti kupujúceho s nákupom u správcu. Zasielanie dotazníkov sa týka všetkých kupujúcich, ktorí neodmietli zasielanie obchodných oznámení v zmysle § 7 ods. 3 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti (č. 480/2004 Zb.), A je vykonávané po každom nákupe na internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz je oprávnený odovzdanú e-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslanie dotazníka spokojnosti v zmysle Podmienok programe Overené zákazníkmi dostupných tu: sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Proti zasielanie e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade námietky nebude dotazník kupujúcemu ďalej zasielaný. https://www.heureka.cz/direct/dokumenty/ochrana-soukromi-na-portalu-heureka-cz.pdf

c) prevádzkovateľovi vyhľadávanie a reklamných kampaní AdWords firme Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/technologies/ads., údaje o vašom správaní na webe, vrátane prípadov, keď ho prezeráte cez našu mobilnú aplikáciu, najmä tovary a služby, ktoré si zobrazujete , odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa az nej odvodená poloha, identifikácia zariadení, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzie a tiež údaje získané zo súborov cookie a podobných technológií pre identifikáciu zariadenia;

d) spoločnosti Seznam.cz, a.s. ako prevádzkovateľovi služieb Sklik a Zboží.cz informácie o objednávke spolu s e-mailovou adresou - o fungovaní cielenej reklamy a možnostiach vypnúť personalizáciu sa dočítate na http://www.imedia.cz


Doba uloženia

Osobné údaje budú správcom uložené po dobu nutnú na splnenie zmluvy (spracovanie objednávky, vyskladnenie a doručenie tovaru) a ďalej po dobu zákonnej záruky (24 mesiacov od prevzatia tovaru) či po dobu poskytnutej záruky zmluvné.
Kupujúci berie na vedomie, že správca má podľa § 35 zákona o dani z pridanej hodnoty (č. 235/2004 Zb.) Povinnosť uschovávať daňové doklady po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo. Daňový doklad obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, doručovaciu a fakturačnú adresu.


Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu. Na zabezpečenie vašich práv budeme reagovať bez zbytočného odkladu. Podľa GDPR na to máme maximálne 1 mesiac. Vždy vás o vykonaných úkonoch budeme informovať e-mailom. Upozorňujeme v tejto súvislosti, že v určitých prípadoch stanovených Nariadením nie sme povinní úplne alebo čiastočne Vašej žiadosti vyhovieť. Bude tomu tak najmä, ak bude Vaša žiadosť zjavne nezmyselná alebo neprimeraná, najmä pretože sa opakuje. Ak obdržíme Vašu žiadosť, ale budeme mať dôvodné pochybnosti o Vašej totožnosti, môžeme vás požiadať o poskytnutie d